מכרזים פומביים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי מס' 17/2020 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור – פסולת אריזות קרטון
16/11/2020
2.
מכרז פומבי מס 2020\17 טיפול בפסולת למיחזור אריזות קרטון
15/11/2020
3.
מכרז פומבי מס 23/2020 שיפוץ מבנה בית שבזי
05/11/2020
17/11/2020
4.
מכרז פומבי מספר 18/2020 להקמת מבנה בית קפה בספורטק
29/10/2020
24/11/2020
5.
מכרז פומבי מספר 22/2020 לעריכת ביטוחי המועצה המקומית גדרה לתקופה שמיום 1.12.2020- מפורט מעודכן בהתאם לתשובות לשאלות ההבהרה
29/10/2020
05/11/2020
6.
מכרז מספר 22/2020 לעריכת ביטוחי המועצה המקומית גדרה לתקופה שמיום 1.12.2020- תשובות לשאלות הבהרה
29/10/2020
7.
מכרז פומבי מספר 18/2020 להקמת מבנה בית קפה בספורטק
29/10/2020
24/11/2020
8.
מכרז פומבי מס': 15/2020 להקמת מבנה מקווה טהרה לגברים (שם הפרויקט: "הקמת מקווה טהרה")
27/10/2020
15/11/2020
9.
מכרז פומבי מס' 16/2020 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור – מוצרי נייר
21/09/2020
10.
מכרז פומבי מס': 14/2020 להקמת מבנה בית ספר וכן עבודות פיתוח (שם הפרויקט: "הקמת מבנה בית ספר ניצנים"). סיור קבלנים 6.9. תכניות המכרז בראש עמוד זה
02/09/2020
15/09/2020
11.
מכרז 11/2020 לביצוע עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – וולטאית (PV) על גגות בבעלות המועצה המקומית גדרה
29/06/2020
23/08/2020
12.
מכרז 10/2020 לביצוע עבודות שיפוץ במבנה המועצה תאריך אחרון להגשת הצעות 2.7.2020 בשעה 16:00
16/06/2020
02/07/2020
13.
מענה לשאלות מכרז 6/2020 להפעלת בית ספר תיכון שש שנתי בגדרה
26/04/2020
14.
מכרז מסגרת פומבי מס' 7/2020 לביצוע עבודות פריסה וניהול של עמדות טעינה איטיות (AC) ומהירות (DC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה המקומית גדרה
22/04/2020
31/05/2020
15.
מכרז פומבי מס' 9/2020 לביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית ביתית, פסולת יבשה, גזם וגושית וטיאוט רחובות תשובות הבהרה
01/04/2020
16.
מכרז/חוזה 8/2020 לביצוע עבודות: בניית בית ספר על יסודי 12 כיתות כולל עבודות פיתוח ( השלמת שלב ב' וביצוע שלב ג') - סיור הקבלנים שהיה אמור להתקיים בתאריך 2.4.2020, בוטל. הגשת המכרז הוארכה לתאריך 3.5.2020.אין שינויים ביתר תנאי המכרז.
29/03/2020
03/05/2020
17.
נספח יב - גדרה מבני כיתות אומדן - מכרז 8.2020. הגשת המכרז הוארכה לתאריך 3.5.2020.
28/03/2020
03/05/2020
18.
דוח ביסוס ארז שלב ב+ג גדרה נספח יד. מכרז 8.2020. הגשת המכרז הוארכה לתאריך 3.5.2020.
28/03/2020
03/05/2020
19.
נספח יא - מפרט טכני מיוחד - מכרז 8.2020. הגשת המכרז הוארכה לתאריך 3.5.2020.
28/03/2020
03/05/2020
20.
מכרז מס' 6/2020 להפעלת בית ספר תיכון שש שנתי החל משנת הלימודים תשפ"ב המועצה המקומית גדרה תאריך הגשה שונה לתאריך - 1.5.20 שעה 12:00, תאריך אחרון לשאלות שונה לתאריך 19.4.20 בשעה 12:00, תאריך הגשה הוארך ל- 3.5.2020 בשעה 12:00.
26/03/2020
03/05/2020
21.
מכרז פומבי מס' 9/2020 ביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית, פסולת יבשה, גזם וגושית וטיאוט רחובות
18/03/2020
22.
מכרז פומבי מס' 9/2020 לביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית ביתית, פסולת יבשה, גזם וגושית וטיאוט רחובות
09/03/2020
07/04/2020
23.
מכרז מס' 5/2020 לפינוי פסולת אלקטרונית
27/02/2020
26/03/2020
24.
תשובות לשאלות למכרז פומבי מס 4/2020 למתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי ציבור
17/02/2020
23/02/2020
25.
מכרז פומבי מס 4/2020 למתן שירותי ייעוץ בתחום יחסי ציבור למועצה המקומית גדרה
10/02/2020
23/02/2020
26.
מכרז 2/2020 למתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה
30/01/2020
05/03/2020
27.
מכרז הפעלת מרכז טניס במסגרת חוגי הספורט במרכז אופק – מתנ"ס גדרה
27/01/2020
27/02/2020
28.
מענה לשאלות הבהרה נוספות בנוגע למכרז מספר 10/2019
04/09/2019
29.
מענה לשאלות הבהרה נוספות בנוגע למכרז מספר 10/2019
04/09/2019
30.
מענה לשאלות הבהרה מכרז מס': 10/2019 לאספקת שירותי תקשורת ונתונים (אינטרנט)
22/08/2019
31.
מכרז מס': 10/2019 לאספקת שירותי תקשורת ונתונים (אינטרנט)
08/08/2019
32.
מכרז פומבי 2019/04 למערכת מידע גאוגרפית )gis
28/07/2019
26/08/2019
33.
מכרז פומבי 01/2019 למערכת לניהול ועדה, אתר אינטרנט ופרויקט ייעודי קרקע
25/07/2019
26/08/2019
34.
מכרז פומבי מס' 07/19 לאספקה והתקנה של מתקני כושר
26/06/2019
03/07/2019
35.
הזמנה להצעת מתן שירותי אדריכלות מועצה מקומית גדרה
06/06/2019
36.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 07/19 בנושא: אישור יציאה לנוהל התקשרויות
05/06/2019
37.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
28/05/2019
11/06/2019
38.
הזמנה נוספת להציע הצעות להפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2019 עבור מועצה מקומית גדרה
10/04/2019
39.
מכרז פומבי מספר 2018 /12 לאספקת דלקים ושירותי תדלוק באמצעות מתקן תדלוק
13/12/2018
06/01/2019
40.
מכרז מס' 13/2018 למתן שירותי ייעוץ בתחום נכסים ומקרקעין וטיפול באגרות והיטלי פיתוח
13/12/2018
06/01/2019
41.
מכרז פומבי מס' 8/2018 מכרז שירותי הסעות למסגרות רווחה ושירותי הסעות נוספים תאריך אחרון להגשה : יום שני 20.08.18 שעה 14:00
12/08/2018
42.
מכרז פומבי מספר 2/2018 מכרז לאספקת מוצרי מזון תאריך אחרון להגשה 24.7.18
24/07/2018
43.
תשובות לשאלות הבהרה למכרז מספר 2/2018 לאספקת מוצרי מזון
23/07/2018
44.
תשובה לשאלת הבהרה בנוגע למכרז פומבי 1/2018 לאספקת ארוחות חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
23/07/2018
45.
תשובה לשאלת הבהרה בנוגע למכרז פומבי 1/2018 לאספקת ארוחות חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה
23/07/2018
46.
מכתב הבהרה מכרז מס'1-2018
23/07/2018
47.
מכרז פומבי מס' 1/2018 לאספקת ארוחות צהריים חמות לצהרונים במתנ"ס גדרה תאריך אחרון להגשה 24.7.18
23/07/2018
48.
מכרז פומבי מס' 9/2018 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור
25/06/2018
30/07/2018
49.
מכרז פומבי 2018/ 5 הזמנה להציע הצעות להפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה בית חם
28/05/2018
24/06/2018
50.
המשך מכרז פומבי 2018_ 5 בית חם – מרכזי טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה מודל הפעלה
27/05/2018
51.
מכרז פומבי מס' 3-2018 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו
25/04/2018
17/06/2018
52.
מכרז מרכז ספורט - מענה לשאלות הבהרה
10/04/2018
53.
פרסום מכרז 2.2018 – לבחירת זכיין לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מרכז ספורט בגדרה בשיטת ה-D.B.O.T.
15/03/2018
08/05/2018
54.
מכרז פומבי מס' 2/2018 מסמך א' הזמנה להציע הצעות לבחירת זכיין לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מרכז ספורט בגדרה
15/03/2018
08/05/2018
55.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
11/03/2018
18/03/2018
56.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
11/03/2018
18/03/2018
57.
הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2018 עבור מועצה מקומית גדרה
14/02/2018
01/03/2018
58.
קול קורא מפעילי חוגים
01/02/2018
20/02/2018
59.
תקנון מאגר ספקים
01/02/2018
20/02/2018
60.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכננים ויועצים
20/12/2017
07/01/2018
61.
שאלון לאיתור חשש לניגד עניינים
20/12/2017
07/01/2018
62.
בקשה להיכלל במאגר מתכננים/יועצים
20/12/2017
07/01/2018
63.
מכרז פומבי מספר 14/2017 להפעלת בית ספר תיכון
27/11/2017
24/12/2017
64.
מכרז פומבי מס' 9/17 לאספקה והתקנה של מעלית בבניין המועצה המקומית גדרה
65.
מכרז פומבי מספר 1/17 - פניה להציע הצעות לביצוע שרותי הסדרת חניה ופיקוח משולב
66.
מכרז פומבי מספר 12/15 - למיקור חוץ של שרותי חשבות שכר והנהלת חשבונות
67.
מכרז פומבי מס' 9/2020 ביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית, פסולת יבשה, גזם וגושית וטיאוט רחובות – ביטול המפגש 19.3.2020 - הודעה למשתתפים