מצ"ב קובץ מידע בדבר האותיות ה "תפוסות" וה "פנויות" ורשימת באי כוח סיעות הכנסת והמפלגות לפרטים לחץ כאן

13/09/2023


לידיעת הציבור

מצ"ב קובץ מידע בדבר האותיות ה "תפוסות" וה "פנויות" ורשימת באי כוח סיעות הכנסת והמפלגות - להורדת הקובץ לחץ כאן

הרשימה עדכנית להיום,ייתכנו שינויים בהמשך.

תשומת לבכם/ן כי הרשימה כוללת את הנתונים ביחס לסיעות הכנסת ומפלגות הכנסת.