"המצאות ומציאות" - קייטנת גנים תשפ"א

בקייטנת המצאות ומציאות של רשת 'צהרים טובים' מבית החברה למתנ"סים .

נעוף עם הילדים על כנפי הדמיון והיצירתיות.

נפתח את שרירי החקר ונצא למסע מעשיר,

מעורר סקרנות וחדשנות.

נתבונן סביבנו ונאסוף מציאות מעניינות , נחשף

להמצאות הישראליות ששינו את חיינו ונלמד כיצד

ניתן ליצור מכל "מציאה" קטנה - המצאה חדשה! 

/uploads/קייטנת גנים.pdf 

תקנון קייטנת גנים תשפ"א

לינק הרשמה: