מחלקת רישוי עסקים

הפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2023

הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2023 עבור המועצה המקומית גדרה 
קראו עוד

קבלת קהל ודרכי הגשת בקשה

בימים א'-ה'   8:00-11:00

יום א'  16:00-19:00

טלפון –  08-8595402 | פקס - 08-8597914

קראו עוד

רשיון לניהול עסק מהו?

על פי חוק רישוי תשכ"ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי, חייב ברשיון לפתיחתו וניהולו. רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של העסק הנדון לפתיחתו וניהולו, בהתאם לתנאים ולתקנות הקיימים מכח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו. יש לקבל את הסכמת ואישור גורמים ומתן הסכמתם מותנית בביצוע דרישות והתאמת העסק המבוקש לתקנות.
קראו עוד

הנחיות לקיום אירועים במרחב הציבורי

הנחיות אלה מיועדות לכל המעוניין לקיים אירוע במרחב הציבורי
קראו עוד