תלונה לעישון במקום ציבורי

אזרח/ית יקר/ה

ייעודה העיקרי של מחלקת הפיקוח העירוני, היא אכיפת חוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה בכלל, מניעת מפגעים וביעורם, בכל הקשור לניקיון, תברואה, עסקים ורוכלות. כל זאת נעשה באמצעות מפקחים יעודיים, מוסמכים ומיומנים לבצע עבודה זו. המחלקות השונות הקיימות במועצה פועלות ע"פ חלוקה לנושאים וביעוד משתנה, ובכך נוצרת רשת שליטה בכל רחבי המועצה. בסמכות הפיקוח העירוני לאכוף את חוקי העזר ע"י מתן הערה, התראה בכתב ובררות קנס במאות שקלים או הגשת תביעה לבית המשפט. מהמפקחים נדרשת רמה מקצועית ראויה על מנת שיוכלו לבצע תפקידם כנדרש. מידע זה מובא בפניכם על מנת לחזק את הקשר וההבנה לפעילות המפקחים העירוניים.

מטלות ותפקידי האגף 

מתן שרות לתושבים ו/או למבקרים במושבה:

טיפול בתלונות המתקבלות (בע"פ ובכתב) ישירות ו/או דרך מוקד עירוני 106. ו/או גורמים אחרים במועצה
פיקוח ואכיפה בתחום איכות-החיים, איכות הסביבה (מטרדי רחוב) בהדגשת נקיון, פינוי אשפה, גרוטאות וכיו"ב מהרחובות ו/או מהחצרות הפרטיים - במגבלות המתחייבות וביצוע מבצעים יזומים.
אכיפת חוקי עזר עירוניים ע"י התראות, קנסות ותביעות, החרמות.
פיקוח ואכיפה בשטחים מסחריים.
השתתפות באירועים עירוניים ו/או ממלכתיים.
טיפול בנושאי רישוי ופיקוח של רוכלים, דוכנים, שולחנות וכסאות.
טיפול ופיקוח בפרסום מודעות והדבקתן באמצעות קבלן.
פרסום והסברה.
מחלקת הפיקוח, לעושה לילות כימים על מנת לעמוד על המשמר בתחום שמירת חוקי העזר העירוניים ואיכות חיי התושבים. באמצעות הצבת סטנדרטים לרמת שירות, דרישות קפדניות ונוקשות להופעה, תפקוד במהלך העבודה, שמירת קשר הדוק עם התושבים ושמירה על אתיקה בעבודה. עם זאת, חשוב להדגיש, שלתוצאות טובות אפשר להגיע אך ורק עם שיתוף מלא מצדך, עם שמירת חוקי העזר בתחום הניקיון, השמעות לדרישות המפקחים והפעלת לחץ חברתי על אזרחים שלא משתפים פעולה.

רק כך נוכל ליצור ביחד איכות חיים טובה יותר, אחרת לא יועיל אם נוסיף עוד מפקחים, פועלי ניקיון, משאיות זבל פחי אשפה.

דרך המוקד העירוני 106, 08-8595478, 1-800-200-583 | פקס - 08-8593508 | דואר אלקטרוני - keren.surik@gedera.muni.il

לידיעת הציבור

להגשת תלונה בעניין עישון במקום ציבורי ניתן לפנות למוקד 106

בטלפון 1-800-200-583

באמצעות טופס זה

http://www.gedera.muni.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=976

או במייל

Moked.Moked@gedera.muni.il