מחלקת אחזקה

מנהל אגף שפ"ע אלעד אורגד

פרטי התקשרות מזכירות האגף, אורית סיני
08-8593554 | פקס 08-8681648 | orit_k@gedera.muni.il


באגף שפ"ע נמצאות המחלקות הבאות:

מחלקת אחזקה | מחלקת גנים ונוף | מחלקת וטרינריה | מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך

מנהל מחלקת אחזקה – דניאל סודמי
אחזקת ושימור תשתיות קיימות, כבישים, מדרכות, תמרורים, סימון, שילוט, ניקוזים, תחזוקת מבני ציבור, סיוע לטקסים, מחסומים, במות וכדומה.