ניהול רשתות

מנהלת - פזית כץ
נייד: 052-2772702 
אי-מייל:  Pazitkatz10@gmail.com 

אופקטק קורסים למבוגרים ונוער - היחידה להכשרה טכנולוגית וקורסים מקצועיים 


נוער
כתות ו' - י'

יום ד' 

17:45-19:15

25 מפגשים - 50 ש"א
 עלות: 2200 ₪

מרכז אופק
חדר מחשבים