טכנאי מחשבים

מנהלת - פזית כץ
נייד: 052-2772702 
אי-מייל:  Pazitkatz10@gmail.com 

אופקטק קורסים למבוגרים ונוער - היחידה להכשרה טכנולוגית וקורסים מקצועיים סייבר- מדריך אייל שוקר, טל': 050-7356952
טכנאי מחשבים (מסלול סייבר שנה א') 

גילאים

ימים

שעות

מחיר

מיקום

נוער
כתות ו' - י'

יום ד' 

17:30–16:00

25 מפגשים - 50 ש"א
 עלות: 2200 ₪

מרכז אופק
חדר מחשבים