הזמנה לישיבת הזדהות 23.8.23

הרינו מתכבדים להזמינכם לישיבת הזדהות וקביעת וועדת בחירות 2023 אשר תתקיים ביום רביעי, 23.8.23 בשעה 18:00 בחדר ישיבות של המועצה המקומית גדרה ברחוב פינס 4. ישיבת ההזדהות מתקיימת עם מנהל הבחירות במועצה לטובת הזדהות וקביעת ועדת הבחירות.תהליך ההזדהות זהו שלב משפטי המעוגן בחוק בו מזדהים חברי המועצה היוצאת בפני מנהל הבחירות ובוחרים את בא כוחם

כמו כן, קביעת ועדת הבחירות הינו שלב משפטי המעוגן בחוק בו חברי המועצה בוחרים את נציגיהם בועדת הבחירות(ובלבד שיופיעו בפנקס הבוחרים של גדרה) ולאחר מכן ייקבע גם יו"ר לוועדה ע"פ רוב או הסכמה.