לידיעת הציבור – חברי וחברות וועדת הבחירות ויו"ר וועדת הבחירות

 

לידיעת הציבור

בהתאם לישיבת מועצה שהתקיימת בתאריך 23/8/2023 נקבעה ועדת הבחירות שחבריה:


1.      יואל גמליאל

2.      ענת טל

3.      סהר רווח

4.      ציון ידעי

5.      מרדכי גהרי

6.      יקותיאל תנעמי

7.      אסף דרבה

8.      שלום מאיר אזרד

9.      הראל דוד

10.  מטקו אבי דנקו

11.  מורן דהרי

12.  סהר פינטו

13.  דורית בן בוחר

14. תומר אהרון

15.  אליאב מזגני

כמון כן, נקבע יו"ר ועדת הבחירות – ניר בזק.