נבחרי ציבור


נבחרי הציבור – מחזיקי תיקים


יואל גמליאל – ראש המועצה.

שלום אזרד – סגן ומ"מ ראש המועצה ומחזיק תיק הנדסה.

סהר רווח – סגן ראש המועצה ויו"ר מרכז אופק.

יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה ומחזיק תיק שפ"ע.

ענת טל – חברת מועצה ומחזיקת תיק הביטחון, מעמד האישה והתיירות.

אסף דרבה – חבר מועצה ומחזיק תיק הרווחה, העלייה והקליטה.

גילי אפטר אילון – חברת מועצה ומחזיקת תיק הנוער.

ציון ידעי – חבר מועצה מחזיק תיק תפעול ותשתיות.

אליאב מזגני – חבר מועצה מחזיק תיק הספורט.

הראל דוד – חבר מועצה ומחזיק תיק פיקוח עירוני.

סהר פינטו – חבר מועצה.

דורית בן-בוחר – חברת מועצה.

זוהר גוילי – חברת מועצה.

תומר אהרון – חבר מועצה.

אלון גייר – חבר מועצה.