פאנלים סולאריים


מערכות סולריות פוטו וולטאיות לייצור חשמל באמצעות קרינת השמש ובהספק כולל של 1.5 מגה וואט בגדרה:


בניין המועצה 
מרכז אופק
מרכז דנה

מוסדות חינוך
שלהבות
גוונים
אוהל שלום
רעות
קשת
הבילויים
רימונים
דרכא רמון
דרכא בגין
דרכא נתיבי נועם
דרכא רות

מעון מוריה – רחוב לוינסון


בסך הכל – מתוכננים 19 מבנים בהם יותקנו / הותקנו מערכות סולאריות פוטוולטאיות