היחידה לאלימות במשפחה גדרה

המחלקה לשירותים חברתיים הינה למעשה הזרוע הביצועית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בכל הקשור ליישום מדיניות הרווחה ברשויות המקומיות. המחלקה לשירותים חברתיים (מש"ח) מספקת שירותים אישיים וחברתיים ליחידים, משפחות וקבוצות, המתקשים לתפקד באורח תקין בחיי היומיום, במטרה לסייע להם לפתור את בעיותיהם ולספק מענים לצרכיהם המיוחדים.

חוק שירותי הסעד, התש"ח-1958, הינו הבסיס החוקי לפעולתה של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית. בנוסף אליו, פועלת המחלקה על פי חוקים רבים נוספים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, זקנים ונשים הנזקקים לסיוע ולתמיכה ועל פי התע"ס- תקנון העבודה הסוציאלית, שהינו קובץ הנחיות מקצועיות ומנהליות, המקיף את כל פעולות המחלקה.

המחלקה מונה 18 עובדים סוציאליים ועוד צוות רב מקצועי של כ 18 עובדים. בנוסף ישנם מתנדבים המשמשים כמכפיל כוח ומרחיבים את מתן השירותים ללקוחות המחלקה בתחומים שונים ומגוונים.

בתקופת הקורונה הוקמו במחלקה יחידה לעבודה קהילתית והתנדבות, יחידה למניעת אלימות במשפחה וכן יחידה לאיתור והכוון לצעירים בגילאי 18-23.
הורחב מרכז הורים ילדים והוא מוכר כיום גם כמרכז להתמחות בטיפול משפחתי.
הורחב מרכז ההכשרה לסטודנטים לעבודה סוציאלית במחלקה והוכנסה גם אפשרות להתמחות בטיפול באמנות, נוספו שיתופי פעולה אקדמיים עם מכללת הדסה ועם מכללת קריית אונו.
בנוסף אנו נמצאים בשלבים מתקדמים להקמת קהילה תומכת לקשישים ביישוב.
כמו כן נבנה והותאם מחדש מערך החירום המחלקתי תוך שילוב מתנדבים בכל צוותי ההתערבות של המחלקה.

בשנה האחרונה המחלקה השלימה התאמת כל תיקי הפונים למערת ממוחשבת חדשה תוך מתן דגש לנושא החירום.כיום מטופלים במחלקה כ-3466 לקוחות המהווים כ-1,337 בתי אב. לכל משפחה או אדם בודד המקבל שירות מטעם המחלקה, נפתח תיק טיפול שבו מרכזים נתונים על הנסיבות שהביאו לתחילת העבודה עמו , על סוג הטיפול שהוענק לו ונתונים רלוונטיים אחרים. 

 
אוכלוסיות היעד הנמצאות בטיפול המחלקה רבות ומגוונות וכוללות בין היתר: אוכלוסיות הסובלות מעוני, קשיי הכנסה ותעסוקה, בעיות זיקנה, תפקוד לקוי של הורים או של ילדים ובני נוער, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, אוכלוסיות הסובלות במצבי אלימות, אוכלוסיות הסובלות מהתמכרות ועבריינות, אוכלוסיות בעלות מאפיינים תרבותיים ייחודיים, בעיות במערכת היחסים המשפחתית ועוד.

השירותים הניתנים במסגרת המחלקה מתחלקים לשני סוגים עיקריים: שירותים בקהילה ושירותים חוץ ביתיים. השירותים בקהילה מכוונים לתמיכה ולטיפול באוכלוסיות היעד ובמשפחותיהן וכוללים, בין היתר: שילוב במעונות יום, מועדוניות גיל רך(צהרונים),שילוב במועדוניות, פרויקטים שונים לנערים ונערות הניתנים במסגרת הקהילה, מסגרות אקסטרניות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מפעל מוגן, מרכז הורים- ילדים, קבוצות הורים, מועדונים לגיל הזהב, ועוד. השירותים החוץ ביתיים כוללים סידורים מוסדיים בהתאם למאפייני האוכלוסייה, סידורים בפנימיות, סידור במרכזי יום, סידור בנופשונים ועוד.

במחלקה תודעת שירות גבוהה אשר מטרתה להעניק את השירות היעיל והמיטבי לכלל הלקוחות וכל זאת בהתאם לערכי מקצוע העבודה הסוציאלית ערכים של כבוד, חיזוק הכוחות של הלקוחות והעצמתם, אמונה ביכולותיהם ובמיצוי הפוטנציאל הגלום בהם, שיתופם בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לתהליכים של שינוי בחייהם ועוד.

אלימות במשפחה הינה תופעה חברתית רחבה וכוללת, אשר חוצה מגזרים ומעמד סוציו-אקונומי ומשפיעה על המעורבים ברמה אישית, משפחתית וחברתית. על מנת לצמצם ולמנוע את תופעת האלימות והשלכותיה לטווח הקצר והארוך הוקמה היחידה לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה בגדרה. 

היחידה מופעלת ע"י שני עובדים סוציאליים, הנותנים מענים שונים ומגוונים בתחום האלימות במשפחה, החל מסיוע בשעת חירום ועד לליווי המשפחה במטרה לצאת ממעגל האלימות. 

שירותי היחידה:
•      הערכת מסוכנות, אבחון ובניית תוכנית הגנה לנפגעים ולנפגעות אלימות במשפחה.
•      מתן טיפול ישיר למשפחות הסובלות מאלימות תוך הפעלת תוכניות טיפול שונות.
•      מתן ייעוץ והדרכה בנושא אלימות במשפחה לעובדים סוציאליים בקהילה.
•      הפעלת תוכניות מניעה, כנסים וימי עיון להעלאת המודעות לנושא האלימות במשפחה.
•      מיצוי זכויות מול גורמים ממשלתיים כגון: משרד השיכון, בנקים, ביטוח לאומי ועוד.
•      סל גמיש- סיוע חומרי מידי ליציאה ממעגל האלימות.
משך הטיפול במרכזים למניעת אלימות במשפחה עבור כל מטופל עומד על כשנה. 
במקרים בהם ישנו צורך בהמשך הטיפול, ייבחן כל מקרה לגופו.
 
היחידה ממוקמת בתוך המחלקה לשירותים חברתיים. הייעוץ והטיפול ניתנים תוך הקפדה על שמירת סודיות מלאה.

* הטיפול ביחידה למניעת אלימות במשפחה כרוך בהשתתפות עצמית מסובסדת של 50 ₪ בחודש


לפניות:

עליסה מרוז – עו"ס למניעת אלימות במשפחה
טלפון 077-9928306