המחלקה לפיקוח ושיטור עירוני

אזרח/ית יקר/ה

ייעודה העיקרי של מחלקת הפיקוח העירוני, היא אכיפת חוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה בכלל, מניעת מפגעים וביעורם, בכל הקשור לניקיון, תברואה, עסקים ורוכלות. כל זאת נעשה באמצעות מפקחים יעודיים, מוסמכים ומיומנים לבצע עבודה זו. המחלקות השונות הקיימות במועצה פועלות ע"פ חלוקה לנושאים וביעוד משתנה, ובכך נוצרת רשת שליטה בכל רחבי המועצה. בסמכות הפיקוח העירוני לאכוף את חוקי העזר ע"י מתן הערה, התראה בכתב ובררות קנס במאות שקלים או הגשת תביעה לבית המשפט. מהמפקחים נדרשת רמה מקצועית ראויה על מנת שיוכלו לבצע תפקידם כנדרש. מידע זה מובא בפניכם על מנת לחזק את הקשר וההבנה לפעילות המפקחים העירוניים.

מטלות ותפקידי האגף 

מתן שרות לתושבים ו/או למבקרים במושבה:

טיפול בתלונות המתקבלות (בע"פ ובכתב) ישירות ו/או דרך מוקד עירוני 106. ו/או גורמים אחרים במועצה
פיקוח ואכיפה בתחום איכות-החיים, איכות הסביבה (מטרדי רחוב) בהדגשת נקיון, פינוי אשפה, גרוטאות וכיו"ב מהרחובות ו/או מהחצרות הפרטיים - במגבלות המתחייבות וביצוע מבצעים יזומים.
אכיפת חוקי עזר עירוניים ע"י התראות, קנסות ותביעות, החרמות.
פיקוח ואכיפה בשטחים מסחריים.
השתתפות באירועים עירוניים ו/או ממלכתיים.
טיפול בנושאי רישוי ופיקוח של רוכלים, דוכנים, שולחנות וכסאות.
טיפול ופיקוח בפרסום מודעות והדבקתן באמצעות קבלן.
פרסום והסברה.
מחלקת הפיקוח, לעושה לילות כימים על מנת לעמוד על המשמר בתחום שמירת חוקי העזר העירוניים ואיכות חיי התושבים. באמצעות הצבת סטנדרטים לרמת שירות, דרישות קפדניות ונוקשות להופעה, תפקוד במהלך העבודה, שמירת קשר הדוק עם התושבים ושמירה על אתיקה בעבודה. עם זאת, חשוב להדגיש, שלתוצאות טובות אפשר להגיע אך ורק עם שיתוף מלא מצדך, עם שמירת חוקי העזר בתחום הניקיון, השמעות לדרישות המפקחים והפעלת לחץ חברתי על אזרחים שלא משתפים פעולה.

רק כך נוכל ליצור ביחד איכות חיים טובה יותר, אחרת לא יועיל אם נוסיף עוד מפקחים, פועלי ניקיון, משאיות זבל פחי אשפה.

דרך המוקד העירוני 106, 08-8595478, 1-800-200-583 | פקס - 08-8593508 | דואר אלקטרוני - keren.surik@gedera.muni.il

תשלום דו"חות חנייה ודו"חות כלליים

לתשלום מקוון של דו"חות חניה ודו"חות כלליים, ניתן לשלם ישירות מדף התשלומים באתר
קראו עוד

טופס ערעור על דו"ח חניה

לפניה בנושא ערעור על דו"חות חניה, הורדת הטופס, ועוד
קראו עוד

ימי פינוי אשפה וגזם

לקבלת מידע בנושא ימי פינוי אשפה וגזם
קראו עוד

הודעות בנושא סביבה

כתבות, הודעות, מידע חדש בנושאי סביבה ומודעות ירוקה
קראו עוד

מידע בנושא מניעת מפגעי יתושים

מידע בנושא מניעת מפגעי ייתושים, סרטונים, קישורים ועוד
קראו עוד

קישורים למידע חיוני בשעת חירום

קישורים למגוון אתרים ומאמרים בנושאי איכות הסביבה השונים
קראו עוד

נקודות מיחזור

לשירות התושבים מפת נקודות המיחזור בפריסה עירונית
קראו עוד

תלונה לעישון במקום ציבורי

קראו עוד

פקח מסייע

קראו עוד