מחלקת שפ"ע - שיפור פני העיר

מנהל אגף שפ"ע אלעד אורגד

פרטי התקשרות מזכירות האגף, אורית סיני
08-8593554 | פקס 08-8681648 | orit_k@gedera.muni.il


באגף שפ"ע נמצאות המחלקות הבאות:

מחלקת אחזקה | מחלקת גנים ונוף | מחלקת וטרינריה | מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך

מחלקת גנים ונוף

פיקוח על עבודות גינון, תחזוקת מדשאות, גנים, אי תנועה, ערוגות, מערכות השקיה, ספסלים...
קראו עוד

מחלקת ווטרינריה

קבלת הקהל במחלקה לשירותים הווטרינריים...
קראו עוד

מחלקת אחזקה

אחזקת ושימור תשתיות קיימות, כבישים, מדרכות, תמרורים, סימון, שילוט, ניקוזים...
קראו עוד

מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך

שירות תיקונים ותחזוקת גני ילדים, בתי ספר תקלות שבר בלבד.
קראו עוד