מחלקות המועצה

לשכת ראש המועצה

קראו עוד

לשכת המנהל הכללי

מנכ"ל המועצה הינו תפקיד סטטוטורי סמכותו ותפקידו נקבע בחוק.
קראו עוד

מחלקת חינוך

למידע המלא על שירותי המחלקה, מוסדות החינוך, טפסי יעודיים ועוד...
קראו עוד

מבקר המועצה

קראו עוד

הוועדה לתכנון ובניה

הוועדה לתכנון ובניה בגדרה - המידע והפרטים...
קראו עוד

מחלקת שפ"ע - שיפור פני העיר

מחלקת ש.פ.ע אחראי על ניקיון וחזות העיר, איכות הסביבה ואיכות החיים
קראו עוד

מחלקת נגישות

קראו עוד

מחלקת תפעול

מטרתו העיקרית - מושבה נקייה, בריאה תוך כדי שמירה על איכות הסביבה והחיים של תושבי העיר.
קראו עוד

מחלקת גבייה

כל המידע בנושאי תשלומים, צו מיסים, טפסים, בקשות להנחה, החלפות בעלות על נכס ועוד...
קראו עוד

המחלקה לפיקוח ושיטור עירוני

ייעודה העיקרי של המחלקה הוא אכיפת חוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה בכלל
קראו עוד

מחלקת ביטחון

מחלקת הביטחון אחראית לנושאי הביטחון בישוב, בדגש על בטחון ובטיחות במוסדות חינוך

קראו עוד

מחלקת רישוי עסקים

על פי חוק רישוי תשכ"ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי, חייב ברשיון לפתיחתו וניהולו.
קראו עוד

המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים הינה הזרוע הביצועית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
קראו עוד

לשכת גזבר

 תפקידה לשמור על המשאבים הכספיים של הרשות המקומית תחת פעולות החוקלשכת גזבר
קראו עוד

דוברות

דוברת המועצה – מאיה משרקי
קראו עוד

מחלקת הנדסה

אנו שמחים להודיע על פתיחת משרדי ההנדסה החדשים לשירות התושבים
קראו עוד

המחלקה לשירותים וטרינריים

המחלקה הווטרינרית של המועצה אמונה על שמירה על בריאות הציבור
קראו עוד

מועצת נוער

תפקידה של המועצה לייצג את הגופים הקיימים בה, לשמוע על בעיות הנוער והצרכים שלהם ולתת פתרונות.
קראו עוד