סדר יום וועדת משנה ראשונה לתכנון ובניה בגדרה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
סדר יום ישיבת משנה ראשונה לתכנון ובניה גדרה
07/02/2018
2.
נוהל דיונים וועדה מקומית
07/02/2018
3.
נוהל עבודת הוועדה המקומית
07/02/2018
4.
נוהל קבלת היתר בניה
07/02/2018
5.
נוהל אישור תכנית בסמכות הוועדה המקומית
07/02/2018
6.
הנחיות מרחביות– לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר
07/02/2018