עלון ארנונה לתושב

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2023
27/02/2023
2.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2022
31/01/2022
3.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2021
25/01/2021
4.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2020
09/02/2020
5.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2019
20/03/2019
6.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2018
20/03/2018
7.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2015
19/03/2018
8.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2014
18/03/2018
9.
עלון ארנונה לתושב לשנת 2011
17/03/2011
10.