פרוטוקולים משנת 2018

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 2
21/05/2019
2.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 3
20/05/2019
3.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 4
19/05/2019
4.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 5
18/05/2019
5.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 6
17/05/2019
6.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 7
17/05/2019
7.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 8
8.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 9
9.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 10
10.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 11
11.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 12
12.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 13
13.
ועדת התקשרויות פרוטוקול 14
14.
פרוטוקול ראיונות שמאים
15.
פרוטוקול ראיונות ניהול ופיקוח שכ' זמ-584
16.
סיכום פגישה 18.3.18