פרוטוקולים משנת 2019

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 16/19
09/12/2019
2.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 17/19
09/12/2019
3.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 14/19
20/09/2019
4.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 15/19
20/09/2019
5.
פרוטוקול מס' 13/19 ועדת התקשרויות מיום: 18/08/19
19/08/2019
6.
פרוטוקול מס' 12/19 ועדת התקשרויות מיום: 21/07/19 - אישור מתכננים ויועצים למועצה המקומית גדרה
04/08/2019
7.
פרוטוקול מס' 11/19 בנושא: ועדת התקשרויות עבור בחירת אדריכל עבור בית תרבות/ קאנטרי
15/07/2019
8.
פרוטוקול מס' 10/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 03/07/19
14/07/2019
9.
פרוטוקול מס' 09/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 16/06/19
13/07/2019
10.
פרוטוקול מס' 08/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 13.6.19
13/06/2019
11.
פרוטוקול מס' 06/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 12.5.2019
06/06/2019
12.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 07/19 מיום 3/6/19
06/06/2019
13.
פרוטוקול מס' 04/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 9.5.19
09/05/2019
14.
פרוטוקול מס' 03/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 30.4.2019
30/04/2019
15.
פרוטוקול מס' 02/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 30.4.2019
29/04/2019
16.
פרוטוקול מס' 05/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 22/3/19
22/03/2019
17.
פרוטוקול מס' 01/19 בנושא: ועדת התקשרויות מיום: 22.01.19
22/01/2019