פרוטוקולים משנת 2020

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול מספר 17 ישיבת ועדת התקשרויות
05/01/2021
2.
פרוטוקול מס 16 ישיבת וועדת התקשרויות
29/11/2020
3.
פרוטוקול מס' 15 ישיבת וועדת התקשרויות
02/11/2020
4.
פרוטוקול מס 14 ישיבת וועדת התקשרויות
17/09/2020
5.
פרוטוקול מס 13 ישיבת וועדת התקשרויות
16/09/2020
6.
פרוטוקול מס 12 ישיבת וועדת התקשרויות
13/08/2020
7.
פרוטוקול 11 ישיבת וועדת התקשרויות
13/08/2020
8.
פרוטוקול 7 ישיבת וועדת התקשרויות
07/07/2020
9.
פרוטוקול 10 ועדת התקשרויות
06/07/2020
10.
פרוטוקול מס 9 - ועדת התקשרויות
26/05/2020
11.
פרוטוקול מס' 8 ישיבת וועדת התקשרויות
19/05/2020
12.
פרוטוקול מס' 6 ישיבת וועדת התקשרויות
13.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 1/20
14.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 2/20
15.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 3/20
16.
פרוטוקול ישיבת וועדת התקשרויות מס' 4/20
17.
פרוטוקול מס' 5 ישיבת וועדת התקשרויות