פרוטוקולים משנת 2021

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול מס' 14 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 28/11/2021
28/11/2021
2.
פרוטוקול מס' 13 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 01/11/2021
01/11/2021
3.
פרוטוקול מס' 12 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 18/10/2021
18/10/2021
4.
פרוטוקול מס' 10 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 29/07/2021
29/07/2021
5.
פרוטוקול מס' 11 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 01/07/2021
01/07/2021
6.
פרוטוקול מס' 8 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 24/06/2021
24/06/2021
7.
פרוטוקול מס' 9 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 17/06/2021
17/06/2021
8.
פרוטוקול מס' 7 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 06/05/2021
06/05/2021
9.
פרוטוקול מס' 6 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 28/04/2021
28/04/2021
10.
פרוטוקול מס' 5 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 27/04/2021
27/04/2021
11.
פרוטוקול מס' 4 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 18/03/2021
18/03/2021
12.
פרוטוקול מס' 2 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 15/02/2021
15/02/2021
13.
ועדת התקשרויות מס' 1 מיום 27/01/2021.
11/02/2021
14.
פרוטוקול מספר 18 ישיבת ועדת התקשרויות מיום 3.1.2021
05/01/2021
15.
פרוטוקול מס' 3 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 02/03/2021
02/03/2020