פרוטוקולים וועדת השלושה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת שלושה - שירותי ניהול ופיקוח 2021- מועצה מקומית 05.12.2022
05/12/2022
2.
ועדת השלושה פרוטוקול ישיבה מיום 21.2.2021 החלטה על התקשרות לשירות ניהול ופיקוח – ליסינג תפעולי לכלי רכב
25/02/2021
3.
פרוטוקול ועד השלושה - חתימות- תיכון ארז שלב ג