פרוטוקולים משנת 2022

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול מס' 7 ישיבת וועדת התקשרויות
09/01/2023
2.
פרוטוקול מס' 6 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 14/12/2022
14/12/2022
3.
פרוטוקול מס' 5 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 06/12/2022
06/12/2022
4.
פרוטוקול מס' 4 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 15/03/2022
15/03/2022
5.
פרוטוקול מס' 3 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 02/02/2022
02/02/2022
6.
פרוטוקול מס' 2 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 17/01/2021
17/01/2022
7.
פרוטוקול מס' 1 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 10/01/2022
10/01/2022