פרוטוקולים משנת 2023

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת התקשרויות- פרוטוקול מס 1
2.
ועדת התקשרויות- פרוטוקול מס 2
3.
ועדת התקשרויות- פרוטוקול מס 3
4.
ועדת התקשרויות- פרוטוקול מס 4
5.
ועדת התקשרויות פרוטוקול מס 5