פרוטוקולים משנת 2023

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת התקשרויות- פרוטוקול מס 1
2.
ועדת התקשרויות- פרוטוקול מס 2