גיוס מזכירי וועדת קלפי

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
חוזר 4 – גיוס מזכירי ועדות קלפי
17/07/2023
2.
קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023