טפסים לתהליך קבלת רישיון עסק

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז/הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים
2.
הפניית בקשה לרישיון / היתר זמני מאת רשות הרישוי אל נותן אישור או גורם נוסף:
3.
בקשה לחוות דעת מקדמית לרשיון עסק
4.
בקשה לרישיון עסק היתר זמני היתר מזורז
5.
תצהיר של המבקש היתר מזורז
6.
השגה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
7.
רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
8.
היתר זמני לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968
9.
אישור הגשת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז