פרוטוקולים משנת 2024

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת התקשרויות- פרוטוקול מס 7
15/07/2024
2.
פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 6 לשנת 2024 – בחירת נותני שירותים באגף הרווחה
17/06/2024
3.
פרוטוקול מס' 5 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 09/06/2024
09/06/2024
4.
פנייה לקבלת הצעות באמצעות מאגר היועצים העדכני להפעלת חוגים ושירותים בגני הילדים
03/06/2024
5.
פנייה לקבלת הצעות באמצעות מאגר היועצים העדכני למתן שירותים עבור המחלקה לשירותים חברתיים
03/06/2024
6.
פרוטוקול מס' 4 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 29/5/2024
29/05/2024
7.
פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 3 לשנת 2024 - בעניין רישום והגדלת המאגר בתחומי גני ילדים ורווחה ואישור יציאה לנוהל התקשרויות במחלקה לשירותים חברתיים ובמחלקת גני הילדים
26/05/2024
8.
פרוטוקול מס' 2 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 21.04.2024
21/04/2024
9.
פרוטוקול מס' 1 ישיבת וועדת התקשרויות מיום 17.04.2024
17/04/2024
10.
נספח א פרוטוקול 4.2024
04/04/2024