ארנונה - חובות וזכויות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עלון ארנונה לשנת 2023
27/02/2023
2.
עלון ארנונה לשנת 2022
31/01/2022
3.
עלון ארנונה לשנת 2021
06/10/2021
4.
עלון ארנונה לשנת 2020
25/03/2021
5.
עלון ארנונה לשנת 2019
09/02/2020
6.
עלון ארנונה לשנת 2018
05/02/2018
7.
ידיעון לתושב לשנת 2017
8.
ידיעון לתושב לשנת 2015
9.
ידיעון לתושב לשנת 2014
10.
ידיעון לתושב לשנת 2011