מועצה מקומית גדרה

אירועים

חיות וטבע עם אופירה קריאף

06/12/2022, מיקום: מרכז אופק סטודיו קטן, שעה

קרקס הירוק מגיע למרכז אופק

07/12/2022, מיקום: אולם מיכל, מרכז אופק, שעה 17:00

סדנת ציור

01/01/2023, מיקום: מרכז אופק חדר ציור, שעה 18:30-20:00

סדנת סלים

12/03/2023, מיקום: מרכז אופק חדר ציור, שעה 18:30-20:00

סדנת פסיפס

07/05/2023, מיקום: מרכז אופק חדר ציור, שעה 18:30-20:00