מועצה מקומית גדרה

אירועים

חיות וטבע עם אופירה קריאף

מרכז אופק סטודיו קטן
במסגרת החוג יועברו מפגשי העשרה בנושא טבע, במהלכם הילדים נחשפים למגוון בע"ח ואזור מחייתם.
מיועד לגילאי 2-4
עלות: 38 ש"ח לילד+הורה
* החוג מתקיים פעם בשבועיים, יש לעקוב אחר התאריכים באתר. 
בהשתתפות:
לוח זמנים:
לפרטים:
יצירת קשר:
קבצים קשורים: