מפגש ראשון לבעלי עסקים במרכז השירות האזורי - 28.07.2021 - לקביעת פגישה יש לפנות למחלקת רישוי עסקים

01/07/2021
לידיעת בעלי העסקים

בהמשך לפרסום קודם על פתיחת מרכז שירות משותף הנועד לבעלי עסקים ויזמים >>> https://gedera.muni.il/uploads/business_area_modaa.pdf

הננו להודיעכם כי בתאריך 28.07.2021, יתקיים מפגש ראשון.

לתיאום שעת מפגש לבעל עסק במרכז המשותף, יש להתקשר למחלקת רישוי עסקים למיכל בטלפון: 08-8595402, כל יום בין השעות: 08:00 עד 15:00, פרט ליום שישי.

                                                                      בברכה,

                                                            מחלקת רישוי עסקים