קול קורא להפעלת קפיטריה בתיכון דרכא רות גדרה

29/06/2022

 

 

*קול קורא להפעלת קפיטריה בתיכון דרכא רות גדרה*

רשת דרכא בתי ספר מזמינה בזאת להגיש הצעות להפעלת קפיטריה לממכר מזון בתיכון דרכא רות , רח' דבורה הנביאה 3, גדרה.

החל מיום ראשון 3/7/2022 ניתן לקבל את מסמכי הקול קורא והסכם ההתקשרות במזכירות בית הספר מידי עדי בין השעות 8:30 ועד 12:30 בימים א'-ה'.

תאריך אחרון להגשת ההצעות הכוללים את כלל המסמכים והאישורים הנדרשים נקבע ליום 12/7/2022 בשעה 12:30.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ב 2 העתקים למזכירות בית הספר בלבד.

מציע אשר לא יגיש את כלל המסמכים, לא תיבחן הצעתו.

אין לשלוח הצעות בדואר.