לידיעת התושבות והתושבים - עדכון בנושא חיסון ורישוי כלבים החל מיום 1.4.24

01/04/2024
תושבות ותושבים יקרים,
לאחרונה אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת תיקון לנושא חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת.
על פי התקנות החדשות, כלב שקיבל במהלך חייו שני חיסוני כלבת ומעלה יוכל להתחסן כנגד מחלת הכלבת פעם בשנתיים. כלומר פעם בשנתיים יחסך מבעלי הכלב הצורך להביא את הכלב לחיסון אך יהיה עליו לשלם את אגרת הנפקת הרישיון (במחיר ללא עלות החיסון).  
גורים ללא חיסונים, או כלבים שטרם קיבלו שני חיסוני כלבת, יצטרכו לקבל שני חיסוני כלבת,
החיסון הראשון וחיסון דחף המעלה את רמת הנוגדנים כנגד המחלה. 

להלן עיקרי השינויים החל מה- 1.4.2024:

      על פי חוק יש לחסן גור כלבים בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 3 חודשים.  לאחר חודש מהחיסון הראשון יש לחסן את הגור בחיסון נוסף. לאחר קבלת החיסונים יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

      המחזיק כלב מעל שלושה חודשים שלא חוסן מעולם יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מיידי. חודש לאחר החיסון הראשון יש לחסן את הכלב בחיסון דחף. לאחר קבלת החיסונים יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

      כלב שחוסן פעם אחת בלבד כנגד מחלת הכלבת יש לחסנו בחיסון דחף באופן מיידי. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.

      כלב שחוסן פעמיים ומעלה עד התאריך 1.4.2024, תוקף החיסון שלו יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון. בעליו יצטרכו לחדש את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו כעבור שנה מיום הוצאתו. 
•      בשנה בה צריך הכלב להתחסן ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים והרישיון למשך שנה.
•      בשנה בה הכלב אינו צריך להתחסן ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד והרישיון יהיה תקף לשנה, ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינרי.

בהתקרב מועד חידוש הרישיון להחזקת כלב ו/או חיסונו בעל הכלב יקבל הודעת סמס בהתאם לסטטוס החיסונים של כלבו המסבירה כיצד עליהם לפעול.

חשוב לציין כי את אגרת הרישוי יש להמשיך ולשלם באופן שנתי על מנת להחזיק את כלבכם ברישיון על פי חוק.


                                                בברכה,
                                                השירות הווטרינרי