רשימת המקלטים הציבוריים

רשימת מקלטים ציבוריים על פי כתובת:

כתובת

מרבד הקסמים 20

ויצמן 49

הרב גמליאל 5

מוצקין

מנשה 7

קק"ל פינת דרך ארץ 34

ויצמן 44 פינת עצמאות

יששכר 41

שבטי ישראל 34

אלי כהן 12

הנשיא 4

(אלי כהן)

רמז 19

לילנבלום 21

שפרינצק 36

ראובן 11

מפת המקלטים גדרה