שירותי המחלקה

שירותים ומענים מרכזיים הניתנים במסגרת המחלקה:

השירותים שמספקת המחלקה נחלקים לשירותים בקהילה ולשירותים חוץ ביתיים. שירותים אלו מכוונים לכלל אוכלוסיות היעד החל מגילאי לידה ועד 120. בתחום הילדים והנוער שירותים בקהילה מכוונים לתמיכה ולטיפול בילדים ובמשפחות בקהילה. הילד ממשיך לחיות בבית הוריו על מנת למנוע התפתחות של מצבי סיכון או החרפתם. שירותים חוץ ביתיים ניתנים לילדים שהוצאו ממסגרותיהם והושמו במסגרות חוץ ביתיות. שירותים אלה ניתנים לילדים הנמצאים במצבי מצוקה חריפים, בעיקר במקרים שבהם המשך שהותו של הילד בבית הוריו מסכנת את שלומו או את התפתחותו. 

השירותים שמספקת המחלקה במסגרת הקהילה כוללים:

קבוצות הורים- המחלקה מפעילה קבוצות הורים מגוונות. קבוצות אלו מכוונות לתמיכה במשפחות בתחומי התערבות שונים. ישנן קבוצות קצרות טווח, המתקיימות במשך מספר חודשים. בין קבוצות אלה ניתן למנות: קבוצות פוטותרפיה להורים ומתבגרים, קבוצות בנושאי הורות בהתאם למודל משולש ההורות, קבוצות בנושא קידום תעסוקה ועוד. בנוסף, קיימות קבוצות ארוכות טווח המאפשרות למשתתפים לעבור תהליך למידה והתנסות מעצימים וקבוצות אלה כוללות תכנית ביתית לאבות ולאימהות יוצאי העדה האתיופית, ומספקות להורים ללמוד ולשלב את דפוסי ההורות מארץ המוצא עם דפוסי ההורות בארץ, ידע על התפתחות הילד וצרכיו, חשיפה לתכנים הקשורים להתנהלות המשפחתית ולחלוקת התפקידים ההורים החשובים להתפתחות התקינה של הילד ועוד. 

מועדונית שיקומית- מסגרת שיקומית חברתית- חוויתית המעניקה שירות של תמיכה והעשרה לילדים בגילאי 4-6. המועדונית פועלת בימים א-ה בין השעות 14.00-16.30. במועדונית צוות הכולל מדריכה, סייעת ומפעילי חוגים שונים.

מועדוניות - הן מסגרות טיפוליות חינוכיות משלימות לילדים בגילאי 6-10 (כיתות א'-ד'). מטרת המועדוניות היא לשפר את מצבו הרגשי, ההתנהגותי, הלימודי והחברתי של הילד ולשפר את הקשר בין הילד להוריו תוך חיזוק התפקוד ההורי. ביישוב פועלות שלוש מועדוניות והן משותפות לרווחה ולחינוך. בכל מועדונית קיים צוות הכולל מדריכה ואם בית. במועדונית מקבלים הילדים טיפול אישי וקבוצתי, סיוע בהכנת שיעורי בית, העשרה לימודית- חברתית והזנה. עו"ס המועדוניות עובד עם ההורים על שיפור ועל חיזוק הקשר הורה- ילד. 

מועדוניות גיל רך- שילוב ילדים בגילאי 3-5 במסגרת צהרוני היישוב באמצעות תכנית "עם הפנים לקהילה". בצהרונים משולבים באמצעות המחלקה ילדים בגיל הרך המוגדרים ילדם בסיכון גבוה ואשר השתלבותם במסגרת לאחר תום יום הלימודים הינה הכרחית על מנת להפחית את מצבי הסיכון להם הם חשופים בבית. צוות המחלקה מקיים קשר קבוע עם צוותי הצהרונים ונבנית תכנית התערבות עם המשפחה במטרה לקדם ולשפר את תפקוד ההורים ואת יכולתם להעניק את הטיפול המיטבי לילדיהם.

שילוב ילדים במעונות יום בקהילה באמצעות חוק פעוטות בסיכון

אומנה יומית- מסגרת משפחתית משלימה בשעות אחר הצהריים לילדים החשופים למצבי משבר משפחתיים. במסגרת זו משולבים ילדים בסיכון במשפחות אומנה אשר מספקות לילד את הצרכים הבסיסיים להם הוא זקוק ומחזירות אותו לבית הוריו בשעות הערב.

תכניות קבוצתיות לבני נוער- המחלקה מפעילה מגוון של תכניות קבוצתיות לבני נוער באמצעות עו"ס הנערים ועו"ס הנערות. הפרויקטים הקבוצתיים נועדים כדי לפתח כישורי חיים ומיומנויות, לשפר את ההסתגלות של בני הנוער למסגרת חברתית המקנה ערכים ונורמות חברתיים ולשנות דפוסי התנהגות. הטיפול במסגרת הקבוצות נשען על מתודות טיפול התנהגות קוגנטיביות ודינמיות בהתייחסות להיבטים רגשיים, אישיים והתנהגותיים.

מרכז הורים-ילדים-"נתיבים להורות"- נותן מענים לילדים בגיל בית הספר היסודי הסובלים מקשיים רגשיים או התנהגותיים ואשר הוריהם מתקשים לספק את צרכיהם במישורים אלה. שירות זה מתמקד בעבודה על שינוי ועל שיפור תפקוד הילד. זו מסגרת טיפולית אינטנסיבית רב מקצועית הפועלת על פי גישה טיפולית ממוקדת בזמן. אבחון הצרכים וקביעת תכנית הטיפול נעשים עם המשפחה באופן פעיל וכמו כן המשפחה שותפה מלאה בהערכת ההתקדמות והשינויים. 

הגישה הטיפולית במרכז מתבססת על הכוחות הטמונים בילדים ובהורים תוך כדי ניסיון לספק למשפחה מערכת תומכת בקהילה. הטיפולים המוצעים למשפחה במרכז ניתנים באווירה חמה, נעימה וביתית ותכניות ההתערבות כוללות שימוש גם באמצעים טיפוליים יצירתיים בהתאמה לצרכי המשפחה. השירות יוצר הדמיה של חיי בית במטרה להעצים את המשפחות ולבסס דרכי התנהלות מיטביות.

בית חם לנערות- מסגרת יומית בקהילה שיש לה מענה טיפולי, חברתי ותרבותי לנערות. המסגרת פועלת יומיים בשבוע בשעות אחר הצהריים. צוות הבית כולל עו"ס, אם בית ומדריכה והנערות נהנות ממגוון של פעילויות. במסגרת הבית החם יכולות להשתתף עד 15 נערות. שכבת הגיל של הנערות המשתתפות בבית הינה 14-15. 

מפעל מקדם תעסוקה- במפעל משולבים אנשים עם מוגבלויות  שונות, אשר רמת תפקודם מונעת מהם להיקלט בשוק העבודה הכללי באופן זמני או קבוע. במפעל מסלולי ייצור וענפי שירות ברמות תפעול שונות, המתאימים לשילובם של אנשים עם יכולות תעסוקתיות מגוונות. ההכשרה לתעסוקה ניתנת במפעל ע"י צוות מקצועי, הכולל: מנהלת, ומדריכים. במפעל משולבים 36 חניכים והוא פועל בימים א-ה בין השעות 7.30-14.30. במפעל מקבלים החניכים גם פעילות העשרה נוספת וארוחת בוקר וצהריים. החניכים מקבלים גמול כספי על עבודתם.

מועדוני מופ"ת לאוכלוסיית גיל הזהב- המחלקה מפעילה שני מועדוני מופ"ת בהם משולבים למעלה מ60 אזרחים וותיקים.  מועדונים אלו מהווים מסגרת חברתית וטיפולית לאזרחים וותיקים המוגדרים עצמאיים אך סובלים מבדידות חברתית וזקוקים למסגרת תמיכתית. במסגרת המועדונים ניתן מגוון של פעילויות: חוגי העשרה, הרצאות, טיולים וחגיגת אירועים שונים. במועדון מקבלים החברים ארוחת בוקר, ארוחת צהריים מזינה ושירותי הסעה. המועדונים פועלים בימים א'-ד' בין השעות 8.00-13.00. 

מועדון פנאי לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה- במסגרת מועדון זה ניתן מענה ייחודי לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה הוותיקים אשר הינם עצמאיים וזקוקים למסגרת השתייכות בשעות הפנאי. במועדון מתקיימים חוגים, הרצאות, פעילות גופנית וניתנת ארוחת בוקר קלה. המועדון פועל בימים ג' וד' בין השעות 8.30-12.30 ומשתתפים בו 25 אזרחים וותיקים.

שירותי אמון אישי על ידי מתנדבת- במסגרת זו מקבלות נשים הנמצאות בקשר עם המחלקה שירות אימון אישי והעצמה בתחומי חיים שונים ע"י מתנדבת אשר הוכשרה לתחום האמון האישי. במסגרת זו עוברות הנשים תהליכים משמעותיים של צמיחה ושינוי המביאים לשיפור משמעותי בתפקודן ברמה האישית והמשפחתית. 

שי"ל- תחנת שירות ייעוץ לאזרח

במסגרת התחנה ניתנים השירותים הבאים:

ייעוץ משפטי ראשוני ע"י עו"ד

ייעוץ בנושאי ביטוח לאומי

ייעוץ בנושא יחסי עובד ומעביד

פיצויים תגמולים ופנסיה

דיור ציבורי

אישות ומשפחה

שירותי גישור

השרות ניתן באוזן קשבת ובהתנדבות מכל הלב בדגש על כבוד הפונה ומשפחתו ושמירה על סודיות מלאה

 

ימי קבלה

יום ב' – 9.00-12.00

יום ג' –בין השעות 9.00-11.00- מתן שירותי ייעוץ משפטיים ע"י עורך דין. בין השעות 16.00-18.00- שירותים כלליים.

לתיאום ניתן לפנות לגב' מלכה שלמה, בטלפון – 050-5522477 או באמצעות מזכירות המחלקה- 08/8593570

השירות ניתן במשרדי המחלקה לשירותים חברתיים

רחוב פינס 4, גדרה.

שירותים חיצוניים למחלקה הניתנים בתיווך של המחלקה: 

מרכזי קשר הורים- ילדים שהינם מרכזים מוגנים תומכים ומקצועיים, לקיום מפגשים בין הורים וילדיהם למשפחות המצויות בקונפליקט על רקע פירוד, גירושין או אלימות.

מרכז למניעת אלימות במשפחה וטיפול בה- המרכז ממוקם ברחובות ומספק טיפול קצר וארוך טווה לנשים נפגעות אלימות, לגברים אלימים ולילדים הסובלים מאלימות.

מרכזים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית- ילדים, בני נוער ונשים.

שירותים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים- מעונות יום שיומיים, מעונות יום ארוך, תעסוקה מוגנת ונתמכת לבוגרים, שירותי פנאי, כגון: נופשונים, קייטנות ומועדוני פנאי חברתיים, מע"ש, מרכזי יום טיפוליים- סיעודיים, הפניות לאבחונים בתחומי המוגבלויות השונים ועוד.

מסגרות טיפוליות לנפגעי התמכרויות- מרכזי יום לנוער ולמבוגרים, מרכזים אמבולטוריים, 

שילוב אזרחים וותיקים במרכזי יום

שירותים חוץ ביתיים:

המחלקה מפנה למסגרות חוץ ביתיות כאשר השירותים הקיימים בקהילה אינם יכולים לתת מענה לצרכים של הלקוח. מסגרות חוץ ביתיות קיימות לכלל סוגי האוכלוסיות הנמצאות בטיפול המחלקה וכוללות מסגרות לילדים, מתבגרים, אנשים עם מוגבלויות, מכורים ואזרחים וותיקים. 

מסגרות חוץ ביתיות לילדים, בני נוער, צעירים ומשפחות בסיכון כוללות: 1.מרכזי חירום- מסגרות לילדים נפגעי התעללות, עזובה והזנחה קשות במשפחותיהם. מסגרות אלו הן קצרות מועד. 2. פנימיות חינוכיות ופנימיות אינטנסיביות(טיפוליות, שיקומיות ופוסט אשפוזיות לחניכים בעלי צרכים מורכבים). 3. מקלטים לנשים מוכות- מסגרות הגנה על נשים החשופות לסכנה ועל ילדיהן עקב אלימות מצד בן זוגן. 4. מעונות של חסות הנוער לבני נוער הסובלים ממשבר תפקודי ורגשי ומעורבים במצבי סיכון קיצוניים ובעלי התנהגויות אנטי- סוציאליות קשות. 5. הוסטל לצעירים מנותקים- הוסטל "החוט המשולש" בירושלים משמש בית לצעירים מנותקים ומעניק להם תמיכה אישית וחברתית לצד העצמה תעסוקתית.6. מקלט לצעירים חסרי קורת גג.7. הפניית נערות וצעירות לפרויקטים שונים: עד"י, צל"ש, דירת מעבר (לצעירות במצוקה קשה) ועוד. 8. הפניית בני נוער וצעירים למסגרות לטיפול בהתמכרויות- קהילות טיפוליות, הוסטל שיקומי.  

מסגרות חוץ ביתיות לאזרחים ותיקים- שילוב אזרחים ותיקים עצמאיים ותשושים בבתי אבות. שילוב אזרחים וותיקים בנופשונים.

מסגרות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים- שילוב במסגרות דיור של השירותים השונים, שילוב בהוסטלים, מערכי דיור, דירות עצמאיות ומוגנות דיור במשפחות אומנה ומעונות פנימייה. 

גיוס תרומות, חלוקת מזון וציוד- המחלקה פועלת באופן אינטנסיבי להגדלת משאבי הסיוע החומריים ללקוחות באמצעות פנייה לקרנות, ארגונים ותורמים פרטיים. במסגרת גיוס התרומות, מקבלות משפחות תמיכה קבועה מארגון "ציונה צרפת", תמיכה חד פעמית מארגוני עזרה וקרנות של משרד הרווחה וסיוע ממוקד סביב בעיות אקוטיות מתורמים פרטיים. בנוסף, מתקיימת חלוקת מזון חודשית קבועה למשפחות במצוקה קשה, חלוקת חבילות מזון בחגים, חלוקת ציוד לחורף וחלוקת ציוד לימודי. 

מתנדבים בשגרה ובחירום