וועדות

ועדות מקצועיות המתקיימות במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים:


ועדת חוק פעוטות בסיכון - לשילוב תינוקות ופעוטות במסגרות יומיות (מעון יום, משפחתון)- במסגרת הוועדות דנים בפעוטות המוגדרים פעוטות בסיכון בהתאם לקריטריונים המוגדרים בחוק. 
שילוב הפעוט במעון הוא חלק מתוכנית סיוע כוללת למשפחה, אשר נבנית בשיתוף  עם ההורים במסגרת הוועדה. בצוות הוועדה שותפים גורמים שונים מהיישוב העובדים עם אוכלוסיית הגיל הרך. 

ועדות תכנון, טיפול והערכה- ועדות אלה מתקיימות במסגרת המחלקה  ומהוות מסגרת לדיון בצוות בין שירותי ורב מקצועי, לצורך אבחון וקבלת החלטות לגבי תכניות טיפול בילדים הזקוקים להתערבות אינטנסיבית של שירותי הרווחה.
ועדות אלה מהוות צומת רבת חשיבות בהקצאת משאבים והתערבויות לילדים ולבני נוער בסיכון, ולהחלטות המתקבלות בהן השפעה מכריעה על חייהם של הילדים וההורים כאחד. אחד העקרונות המרכזיים של וועדות אלו הוא היותן ועדות רב מקצועיות ובין שירותיות. יש ניסיונות לשתף מספר רב של אנשי מקצוע מסוגים שונים. רוב אנשי המקצוע סוברים כי חשוב לשתף הורים וילדים בוועדות. השתתפות ההורים בוועדות הינה גבוהה. 

ועדות השמה לסידורים חוץ ביתיים במסגרת השירות לשיקום.

ועדות שיבוץ/קבלה והערכה לילדים המופנים לסידור במועדוניות

ועדות היגוי הדנות בשירותים, בתכניות ובפרויקטים המופעלים באמצעות המחלקה