בחירות 2021

עדכון מיקומי הקלפיות

לידיעת התושבים

כדי למנוע התקהלות במקומות הקלפי, הופחת מספר בעלי זכות הבחירה בכל קלפי. לכן, יתכן שמקום הקלפי שבה הצבעתם בעבר השתנה. בימים אלו נשלחה אליכם הודעה לבוחר, ובה מצויין מקום הקלפי שלכם ומספר הקלפי. בדקו בהודעה היכן אתם בוחרים.

לא קיבלתם הודעה?
חשוב מאוד שתבדקו את הפרטים בטלפון
1-800-222-290
או באתר משרד הפנים

בואו להצביע. בטוח להגיע

קראו עוד