מידע לציבור


שישי במושבה

קראו עוד

עדכונים שוטפים - מצב בטחוני

קראו עוד

מינהלת התחדשות עירונית

קראו עוד

בחירות 2023 לרשויות המקומיות

קראו עוד

פרסים - מועצה מקומית גדרה

קראו עוד

גדרה מובילה באיכות חיים

השיר המלא
קראו עוד

מיפוי דפיברילטורים

קראו עוד

פאנלים סולאריים

קראו עוד

מדיניות גביה ואכיפה

קראו עוד

וועדת התנועה היישובית

קראו עוד

חדשות המועצה המקומית גדרה לתושבים

קראו עוד

חובת ביצוע התאמות נגישות

הודעה בדבר מקומות ציבוריים שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות נגישות
קראו עוד

פרוטוקולים וועדת השלושה

קראו עוד

נגישות מבני המועצה המקומית גדרה

קראו עוד

ראשי המועצה המקומית גדרה

ראשי המועצה המקומית גדרה לאורך השנים
קראו עוד

ימי פינוי אשפה וגזם

פירוט ימי פינוי האשפה והגזם בימים רגילים ופירוט זמני הפינוי בחגים
קראו עוד

הזמנות ומועדי ישיבות מועצה

קראו עוד

חוברת מידע לתושב

חוברת מידע לתושב – שנת 2021
קראו עוד

החלטות בדבר התקשרויות - תקנות העיריות (מכרזים)

קראו עוד

קישורים שימושיים

קראו עוד

יקירי גדרה

קראו עוד

נבחרי ציבור

נבחרי ציבור מחזיקי תיקים

קראו עוד

מאגר התקשרויות

דרכי התקשרות ומאגר בעלי מקצוע 
קראו עוד

פרוטוקולים

לצפייה בכלל הפרוטוקלים מישיבות המועצה
קראו עוד

חוקי עזר

לרשותכם פירוט חוקי העזר הרלוונטיים לתושבים
קראו עוד

צו מיסים

צווי המיסים של השנים האחרונות לרשות התושבים
קראו עוד

תקציב המועצה

תקציב המועצה לשירות התושב
קראו עוד

דו"חות כספיים

לצפייה בכלל הדו"חות הכספיים
קראו עוד

תמיכות

המידע הנדרש עבור תמיכות. טפסים לעיון ולהורדה
קראו עוד

ארנונה - חובות וזכויות

פרטי הארנונה לשירות התושבים
קראו עוד

איכות סביבה

מידע לגבי כלל נקודות המיחזור במושבה
קראו עוד

הנחיות לקיום אירועים במרחב הציבורי

הנחיות אלה מיועדות לכל המעוניין לקיים אירוע במרחב הציבורי
קראו עוד

דו"ח פעילות לתושב

חוברות הפעילות לתושב מהשנים האחרונות, לצפייה ולהורדה
קראו עוד

הרשמה לקבלת הודעות מהמועצה המקומית גדרה

להרשמה למידעון - אנא מלאו את הטופס הבא... 
קראו עוד

בתי מרקחת

שמות ומספרי הטלפון של בתי המרקחת במועצה
קראו עוד

תקנות אזרחים וותיקים

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם פרסומן של התקנות בנידון
קראו עוד

בטיחות בדרכים

בגדרה חושבים חיים - מידע בטיחות בדרכים
קראו עוד

חופש המידע

תכליתו של חופש המידע היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" 
קראו עוד

אישורי בנייה

קראו עוד

חדש בגדרה

מה חדש במעצה המקומית גדרה 
קראו עוד