מחלקת תפעול

איכות הסביבה

הטמעת נושא איכות הסביבה במגוון דרכים
קראו עוד

רשימת פינות המחזור במושבה

קראו עוד

על המחלקה

שמירה על איכות הסביבה והחיים של תושבי העיר.
קראו עוד

עמדות טעינת רכבים חשמליים

קראו עוד

ימי פינוי הפסולת והגזם

מצ"ב רשימה עדכנית של ימי פינוי פסולת וגזם
קראו עוד

מידע נוסף

מידע בנושאי נקיון ופינוי אשפה מסוגים שונים
קראו עוד