צו מיסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אזורי בניה - נספח לצו ארנונה
30/05/2024
2.
צו מיסים 2025 תקף (003) טיוטה
30/05/2024
3.
צו מיסים 2025 מבוקש (003) טיוטה
30/05/2024
4.
דברי הסבר לטיוטת צו ארנונה 2025 גדרה
30/05/2024
5.
אזורי בניה - נספח לצו ארנונה
30/05/2024
6.
דברי הסבר לטיוטת צו ארנונה 2024 גדרה
30/05/2024
7.
צו מיסים 2024 מבוקש טיוטה
30/05/2024
8.
צו מיסים 2024 תקף טיוטה
30/05/2024
9.
צו מיסים לשנת 2023
26/06/2022
10.
צו מיסים לשנת 2022
28/07/2021
11.
צו מיסים לשנת 2021
06/08/2020
12.
צו מיסים לשנת 2020
05/08/2020
13.
צו מיסים לשנת 2019
19/06/2019
14.
צו מיסים לשנת 2018
01/01/2018
15.
צו מיסים לשנת 2017
01/01/2017
16.
צו מיסים לשנת 2016
01/01/2016
17.
צו מיסים לשנת 2015
01/01/2015
18.
צו מיסים לשנת 2014
01/01/2014
19.
צו מיסים לשנת 2013
01/01/2013
20.
צו מיסים לשנת 2012
01/01/2012
21.
צו מיסים מעודכן לשנת 2011
02/01/2011
22.
צו מיסים לשנת 2011
01/01/2011
23.
צו מיסים לשנת 2010
01/01/2010
24.
צו מיסים לשנת 2009
01/01/2009
25.
צו מיסים לתאריך 2008
01/01/2008
26.
צו מיסים לשנת 2007
01/01/2007
27.
צו מיסים לשנת 2006
01/01/2006
28.
צו מיסים לשנת 2005
01/01/2005