דו"חות חופש המידע

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דו"ח הממונה על חופש המידע לשנת 2019
24/08/2021
2.
דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018
23/07/2020
3.
דו"ח חופש המידע לשנת 2017
23/07/2020