חוקי עזר

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מדיניות אכיפה – פתיחת עסקים בימי המנוחה
14/06/2022
2.
אגרת תעודת אישור
3.
הדברת זבוב ים התיכון
4.
הדברת טוואי התהלוכה
5.
הדברת מזיקים
6.
הוצאת אשפה
7.
החזקת בעלי חיים
8.
החזקת מקלטים
9.
הסדרת גדר חיה
10.
הסדרת השמירה
11.
העמדת רכב וחנייתו
12.
הצמדה למדד
13.
הירסת מבנים מסוכנים
14.
חוק עזר לגדרה (ביוב)
15.
חזירים ובשר חזיר
16.
מודעות ושלטים
17.
מניעת רעש
18.
ניקוי בורות שופכין
19.
ניקוי מגרשים וחצרות
20.
ניקוי מדרכות
21.
סימון רחובות
22.
עגלות
23.
פיקוח על כלבים
24.
רחצה בבריכות שחיה
25.
רשיונות לאופניים
26.
שחיתת עופות
27.
שמירה על ניקיון ואיסור העישון
28.
שמירת הסדר והניקיון
29.
תברואה וסילוק מפגעים
30.
חוק עזר בנושא סלילה
31.
חוק עזר בנושא תיעול