דו"ח פעילות לתושב

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
חוברת לתושב 2023-2024
11/01/2024
2.
חוברת לתושב 2022-2023
01/01/2023
3.
חוברת לתושב 2021-2022
26/12/2022
4.
חוברת לתושב 2020
17/01/2021
5.
חוברת לתושב 2019
09/02/2020
6.
חוברת לתושב 2018
07/02/2019
7.
חוברת לתושב 2017
8.
חוברת לתושב 2015
9.
חוברת לתושב 2013
10.
חוברת לתושב 2012
11.
חוברת לתושב 2011