מועצה מקומית גדרה

ישיבת מועצה מס' 471

03/06/2021
ישיבת מועצה מס' 471
ישיבת מועצה מן המניין מס' 471 מיום 3.6.2021 בשעה 18:00

סעיף 1      אישור הגדלת תב"ר 1190 לרכישת מצלמות ומערכות צפייה ליישוב 
                  והוספת מצלמות בשכונת גולדה בסך 800,000 ₪ - אושר  

תקציב קיים:  991,145 ₪ 

מקורות מימון:      קרנות הרשות:               991,145 ₪ 
                   

תקציב מבוקש:  1,791,145₪

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            991,145    ₪ 
                  קרנות הרשות:      800,000    ₪ 
                  סה"כ:            1,791,145   ₪ 


סעיף 2          אישור הגדלת תב"ר 1246 ביצוע חישוף והדברה ברחבי היישוב
                      בסך 400,000 ₪  - אושר

תקציב קיים:  300,000 ₪ 

מקורות מימון:      קרנות הרשות:               300,000 ₪ 
                   

תקציב מבוקש:  700,000₪

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            300,000   ₪ 
                  קרנות הרשות:            400,000   ₪ 
                  סה"כ:                  700,000   ₪ 

סעיף 3       אישור תב"ר 1304 שיקום מגרש כדורגל גן -7  בסך 350,064 ₪  - אושר

                   תקציב מבוקש:  350,064₪.

                   מקורות מימון:       קרנות הרשות:             350,064 ₪ 

סעיף 4       אישור תב"ר 1305 שיקום מועדון מפעל הפיס ברחוב ויצמן בסך 243,000 ₪ - אושר  
           
                   תקציב מבוקש:  243,000₪

                   מקורות מימון:       קרנות הרשות:             243,000 ₪ 
            

סעיף 5      אישור תב"ר 1307 רכישת מדיחי כלים ,וכלים רב פעמיים בסך 180,065 ₪ - אושר
                 תקציב מבוקש:  180,065₪

                 מקורות מימון:                קרנות הרשות:             180,065  ₪ 
                  

                מקורות מימון:                קרנות הרשות:       53,630    ₪ 
                      משרד להגנת הסביבה:            126,435  ₪ 
                      סה"כ:                         180,065  ₪ 
                                 
סעיף 6         דיון ואישור מועצה לחוק עזר לגדרה (סלילת רחובות)( תיקון ) 
                    התשפ"א – 2021 - אושר


סעיף 7      דיון ואישור מועצה לחוק עזר לגדרה( תיעול) (תיקון) התשפ"א – 2021 - אושר

סעיף 8       אישור הגדלת תב"ר 902   הנגשת כיתות לליקויי שמיעה ומזגן
                  בבה"ס מעלות רם בסך 30,000 ₪  - אושר

                       תקציב קיים:  1,720,000 ₪ 

                    מקורות מימון:      קרנות הרשות :                    850,000    ₪ 
                  משרד החינוך :               870,000    ₪ 
                  סה"כ:                             1,720,000 ₪ 

                   תקציב מבוקש:  1,750,000₪

                   מקורות מימון:      קרנות הרשות:                   850,000  ₪ 
                  משרד החינוך:                   900,000  ₪ 
                  סה"כ:                         1,750,000₪  
       
סעיף 9       אישור הגדלת תב"ר 1023  רכישת ציוד ביטחון וחירום למוסדות חינוך  
                     בסך 40,000₪  - אושר

                       תקציב קיים:  307,000 ₪ 

                     מקורות מימון:      קרנות הרשות :                    307,000   ₪ 

                     תקציב מבוקש:  347,000₪

                     מקורות מימון:      קרנות הרשות:                   323,000   ₪ 
                  משרד החינוך:                    24,000    ₪ 
                  סה"כ:                          347,000  ₪


סעיף 10    אישור הגדלת תב"ר 1251  שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך 1,400,000 ₪  - אושר

                       תקציב קיים:  3,000,000 ₪  

          מקורות מימון:      קרנות הרשות :                 3,000,000 ₪ 

                      תקציב מבוקש:  4,400,000 ₪ 

                      מקורות מימון:      קרנות הרשות:                  3,000,000 ₪   
                  משרד החינוך:                  1,400,000 ₪

                  סה"כ:                        4,400,000 ₪ 

סעיף 11      אישור תב"ר  1311 בניית 4 גני ילדים בשכונת גולדה בסך 5,200,000 ₪ - אושר

                   תקציב מבוקש:  5,200,000 ₪.

                מקורות מימון:                קרנות הרשות:                        2,000,000   ₪ 
                      משרד החינוך :                        3,200,000   ₪ 

                      סה"כ:                   5,200,000   ₪  


סעיף 12    אישור תב"ר 1309 מערכות התרעה לרעידות אדמה בבתי ספר  בסך 80,000 ₪ - אושר

                   תקציב מבוקש:  80,000₪.

                   מקורות מימון:       קרנות הרשות:             80,000 ₪ 
            

סעיף 13     אישור תב"ר 1310  תכנון וייעוץ למטה מל"ח והכנתו למלחמה/רעידת אדמה
                   מגפות בסך 100,000 ₪ - אושר
     
                   תקציב מבוקש:  100,000₪.

                   מקורות מימון:       קרנות הרשות:             100,000 ₪

סעיף 14 אישור פרוטוקול ועדת שמות מתאריך 3.5.2021 - אושר