מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה

19/12/2021
הזמנה לישיבת מועצה
הנדון:   הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 474
                                  אישור תקציב המועצה לשנת 2022

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין  מס' 474 אשר תתקיים 
ביום שני 27.12.2021 בשעה 18:00  בבניין המועצה בחדר ישיבות בקומה ב'.

סדר היום:

             
סעיף 1        אישור תקציב המועצה לשנת 2022.
                
                    מצ"ב -  תקציב המועצה לשנת 2022.