מועצה מקומית גדרה

אישור תקציב המועצה

14/12/2021
אישור תקציב המועצה

ישיבת הנהלה לאישור תקציב המועצה ולאישור פרוייקטים נוספים 

ביום שלישי, 14.12 התקיימה ישיבת הנהלת המועצה לאישור תקציב המועצה לשנת 2022 ולאישור תקציבים לפרוייקטים נוספים.

פה מלא ובהסכמה מלאה של חברי ההנהלה תקציב המועצה בסך כולל של מעל 180 מליון ש״ח, אשר נבנה ביסודיות ובמקצועיות תוך מתן מענה למגוון תחומים וראיית כלל האוכלוסייה.בישיבת ההנהלה אושר ב
בהמשך, תקציב המועצה יועלה לאישור מליאת המועצה.
עוד בישיבת ההנהלה, אושרו תקציבים ע״ס כולל של כ-18 מליון ₪ שיועלו לאישור מליאת המועצה בהמשך. 

 

להלן פירוט התקציבים שאושרו בישיבת ההנהלה:

• אושר- תב"ר לביצוע שיפוץ מבנה ברחוב אשר להתפתחות הילד
הגדלה על סך: 82,500 ₪
סה"כ תקציב: 352,000 ₪
• אושר- תב"ר לתמרור וסימון ברחבי היישוב
הגדלה על סך: 500,000 ₪
סה"כ תקציב: 2,433,692 ₪
• אושר- תב"ר לעבודות ניקוז בגדרה
הגדלה על סך: 500,000 ₪
סה"כ תקציב: 1,050,000 ₪
• אושר- תב"ר להצבת שלטי רחובות ביישוב
הגדלה על סך: 300,000 ₪
סה"כ תקציב: 600,000 ₪
• אושר -תב"ר הקמת מעון יום ברחוב בן גוריון פינת רחוב הדרור בסך 5,450,000 ₪
• אושר – תב"ר הקמת מעון יום ברחוב דבורה עומר שכונת גולדה בסך 5,000,000 ₪  
•אושר- תב״ר אופק חדש בסך של כ- 1,000,000 ש״ח
•אושר-הקמת מרכז מתי״א אזורי לחינוך מיוחד בסך 1,200,000 ש״ח
•אושר- תב״ר שיפוץ בית ספר רעות בסך 580,000 ש״ח

 

גדרה מובילה באיכות חיים!