מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה 476

02/01/2022
הזמנה לישיבת מועצה 476

הנדון:   הזמנה לישיבת מועצה מן המניין  מס' 476

 

הריני מתכבד להזמינך לישיבת מועצה מן המניין  מס' 476 אשר תתקיים

ביום רביעי 12/1/2022  בשעה 18:00 בבניין המועצה בחדר ישיבות בקומה ב'.

 

סדר היום:

      

סעיף 1               אישור הגדלת תב"ר 1296  שיפוץ מבנה ברחוב אשר לתחנה להתפתחות

                            הילד בסך 142,500 ₪

 

   תקציב קיים:    270,000 ₪

 

 

מקורות מימון:              קרנות הרשות:                              270,000  ₪

                                                                                                          

תקציב מבוקש:  412,500₪

 

מקורות מימון:            קרנות הרשות:                            412,500   ₪

 

סעיף 2      אישור הגדלת תב"ר 1024  תמרור וסימון ברחבי היישוב בסך 500,000 ₪

                  

                    תקציב קיים:  1,933,692 ₪

 

מקורות מימון: קרנות הרשות :                                            1,637,159 ₪

                                    משרד התחבורה :                              296,533  ₪

                                    סה"כ:                                              1,933,692 ₪

 

תקציב מבוקש:  2,433,692₪

 

מקורות מימון: קרנות הרשות:                                             2,137,159  ₪

                                    משרד התחבורה:                                 296,533 ₪

                                    סה"כ:                                              2,433,692 ₪

                         

 

     סעיף 3    אישור הגדלת תב"ר 1153  עבודות ניקוז בגדרה בסך 300,000 ₪

 

   תקציב קיים:    750,000 ₪

 

מקורות מימון:              קרנות הרשות:                              750,000  ₪

   

תקציב מבוקש:  1,050,000 ₪

 

מקורות מימון:            קרנות הרשות:                          1,050,000   ₪

סעיף 4    אישור הגדלת תב"ר 979  הצבת שלטי רחובות ביישוב בסך 300,000 ₪

 

     תקציב קיים:    300,000₪

 

מקורות מימון:              קרנות הרשות:                                      300,000  ₪

 

תקציב מבוקש:  600,000 ₪

 

מקורות מימון:            קרנות הרשות:                          600,000   ₪

                                     

                          מצ"ב   – מסמך הגדלת תב"ר.

                                     

סעיף 5      אישור תב"ר 1325 הקמת מעון יום ברחוב בן גוריון פינת רחוב הדרור

                 בסך 5,450,000 ₪

                

 

                   תקציב מבוקש:  5,450,000 ₪

                   מקורות מימון:       קרנות הרשות או משרד העבודה והרווחה או מפעל הפיס.

           

סעיף 6       מסמך להגדלה ושינוי שם תב"ר 1302 הקמת מעון יום ברחוב דבורה עומר

                  שכונת גולדה בסך 5,000,000 ₪ 

                  

 

                  תקציב קיים:    392,000₪

                  מקורות מימון:                 משרד העבודה והרווחה:                                      392,000  ₪

                                                                                                          

 

                 תקציב מבוקש:  5,392,000 ₪ 

 

         מקורות מימון:  קרנות הרשות ו/או משרד העבודה ו/או מפעל הפיס :  5,000,000  ₪                         

                             משרד העבודה והרווחה :                              392,000  ₪   

                                                      סה"כ:                                                        5,392,000  ₪

                       

                            

סעיף 7     אישור הגדלת תב"ר 1064  תכנון ובניית בי"ס תיכון חדש ברחוב ארז 

                  בסך 1,148,714 ₪ 

 

                 תקציב קיים:    40,624,052₪

 

  מקורות מימון:                    קרנות הרשות :                                   11,261,742 ₪

                                 משרד החינוך  :                                   29,362,310 ₪

                                 סה"כ:                                                 40,624,052 ₪

 

תקציב מבוקש:  41,772,766₪

 

מקורות מימון:       קרנות הרשות:                                     11,261,742 ₪

                                 משרד החינוך :                                  30,511,024 ₪                                                                                  סה"כ:                                                  41,772,766 ₪

                         

                          

        סעיף 8   אישור  תב"ר  1326  הקמת מרכז תמיכה (מתי"ה) מבנים יבילים בסך

                      1,200,000 ₪

         

                   תקציב מבוקש: 1,200,000 ₪

                   מקורות מימון:       קרנות הרשות:      1,200,000 ₪

   

סעיף 9  אישור תב"ר 1327 שיפוץ בית ספר רעות בסך 579,600 ₪

 

                   תקציב מבוקש:  579,600₪

                   מקורות מימון:       משרד החינוך:      579,600₪ 

סעיף 10  אישור תב"ר 1328 אופק חדש בית ספר 6 שנתי רות בסך 89,400 ₪

                                 

 

                   תקציב מבוקש:  89,400₪

                   מקורות מימון:       משרד החינוך:      89,400₪ 

                   

סעיף 11       שינוי מקורות מימון תב"ר 1320 שדרוג תשתיות ופיתוח רחבת המועצה

                      בסך 1,000,000 ₪  

                  

 

                     תקציב קיים:  קרנות הרשות: 1,000,000 ₪  

 

                     תקציב מבוקש :             משרד הפנים:                          714,000 ₪

                                  קרנות הרשות:                        286,000 ₪                       

                                   סה"כ                                    1,000,000 ₪

                     

סעיף 12    דיון בדוח רבעוני 2 לשנת 2021 מועצה מקומית גדרה.