מועצה מקומית גדרה

הודעה לבעלי השטחים הפתוחים

22/12/2022
הודעה לבעלי השטחים הפתוחים

דצמבר 2022

 

פועלים לבטיחות ובריאות הציבור
ריסוס העשבייה בשטחים הפתוחים ברחבי היישוב

הודעה לבעלי השטחים הפתוחים הפרטיים הלא מיושבים בגדרה

עכשיו הזמן להתכונן למפגעי האביב.
בימים אלה, המועצה המקומית גדרה, פועלת לריסוס מונע נביטה בשטחים ציבוריים פתוחים. 
אנו פונים לכל בעלי השטחים הפתוחים הפרטיים, שאינם מיושבים ברחבי היישוב 
לבצע ריסוס מונע נביטה
אנא השתמשו בחומרים המורשים על ידי משרד החקלאות לטובת בטיחות ובריאות הציבור. 
שימו לב: יש  לנהוג על פי כללי הבטיחות ולפעול על פי התווית המופיעה על גבי המיכל 

לשאלות: ניתן לפנות לאגף שפ"ע בטלפון 08-8593554 או למוקד העירוני בטלפון 1-800-200-583בברכה
אגף שפ"ע
המועצה המקומית גדרה