מועצה מקומית גדרה

ערב לניהול הבית המשותף

09/01/2023
ערב לניהול הבית המשותף

ערב לניהול הבית המשותף בליווי האגודה לתרבות הדיור ותהליך הבחירות לוועד שכונת גולדה 

במהלך הערב נערך שיח פתוח עם התושבים, אשר העלו שאלות ונושאים שנמצאים על הפרק לגבי ניהול הבית המשותף גולדה. 
כמו כן, התקיים הסבר לגבי תהליך בחירת נציגות לוועד שכונת גולדה אשר יעבוד בשיתוף פעולה מלא למען התושבים אל מול המועצה המקומית.